Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Февруари 2024 г. –  >>>тук>>>

Дата: 21.02.2024 г. – Бюджет на Община Ружинци за 2024 г. приет с Решение № 47/ 15.02.2024 г. на Общински съвет-Ружинци >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Януари 2024 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2023-31.12.2023 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Декември 2023 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Ноември 2023 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Октомври 2023 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2023-30.09.2023 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Септември 2023 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Август 2023 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юли 2023 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2023-30.06.2023 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юни 2023 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Май 2023 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Април 2023 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2023-31.03.2023 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Март 2023 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Февруари 2023 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Януари 2023 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2022-31.12.2022 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Декември 2022 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Ноември 2022 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Октомври 2022 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2022-30.09.2022 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Септември 2022 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Август 2022 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юли 2022 г. –  >>>тук>>>

Оборотна ведомост – /01.01.2022-30.06.2022 г./ –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2022-30.06.2022 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юни 2022 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Май 2022 г. –  >>>тук>>>

Бюджет на Община Ружинци за 2022 г. приет с Решение № 306/ 18.04.2022 г. на Общински съвет-Ружинци >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Април 2022 г. –  >>>тук>>>

Оборотна ведомост – /01.01.2022-31.03.2022 г./ –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2022-31.03.2022 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Март 2022 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Февруари 2022 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Януари 2022 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2021-31.12.2021 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Декември 2021 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Ноември 2021 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Октомври  2021 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2021-30.09.2021 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Септември 2021 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Август 2021 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2021-30.06.2021 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юли 2021 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юни 2021 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Май 2021 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Април 2021 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2021-31.03.2021 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Март 2021 г. –  >>>тук>>>

Бюджет на ДГ ДРЕНОВЕЦ >>>тук>>>

Бюджет на ДГ РУЖИНЦИ >>>тук>>>

Бюджет на ДГ БЕЛО ПОЛЕ >>>тук>>>

Бюджет на ДГ ЧЕРНО ПОЛЕ >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Февруари 2021 г. –  >>>тук>>>

Дата: 25.02.2021 г. – Бюджет на Община Ружинци за 2021 г. приет с Решение № 175/ 23.02.2021 г. на Общински съвет-Ружинци >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Януари 2021 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2020-31.12.2020 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Декември 2020 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Ноември 2020 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Октомври 2020 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2020-30.09.2020 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Септември 2020 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Август 2020 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2020-30.06.2020 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юли 2020 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юни 2020 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Май 2020 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Април 2020 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2020-31.03.2020 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Март 2020 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Февруари 2020 г. –  >>>тук>>>

Дата: 26.02.2020 г. – Бюджет на Община Ружинци за 2020 г. приет с Решение № 61/ 12.02.2020 г. на Общински съвет-Ружинци >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Януари 2020 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2019-31.12.2019 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Декември 2019 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Ноември 2019 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Октомври 2019 г. –  >>>тук>>>

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.  >>>тук>>>, Решение на ОбС за приемане на отчета >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2019-30.09.2019 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Септември 2019 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Август 2019 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юли 2019 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2019-30.06.2019 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юни 2019 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Май 2019 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Април 2019 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Март 2019 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2019-31.03.2019 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Февруари 2019 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Януари 2019 г. –  >>>тук>>>

Бюджет на Община Ружинци за 2019 г. приет с Решение № 294/ 05.02.2019 г. на Общински съвет-Ружинци >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.07.2018-31.09.2018 г./ –  >>>тук>>>

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Ружинци към 31.12.2017 г.  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Септември 2018 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Август 2018 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юли 2018 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.04.2018-30.06.2018 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юни 2018 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Май 2018 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Април 2018 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Март 2018 г. –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2018-31.03.2018 г./ –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Февруари 2018 г. –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Януари 2018 г. –  >>>тук>>>

****************

Бюджет на Община Ружинци за 2018 г. приет с Решение № 184/ 30.01.2018 г. на Общински съвет-Ружинци

Бюджет – Начален план по пълна ЕБК  >>>тук>>>

Отчет за натурални показатели >>>тук>>>

Приложение № 2 ПЛАН – ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения за 2018 г. >>>тук>>>

Приложение № 3 Справка за размера (ставката) на местните данъци за 2018 г  >>>тук>>>

Приложение № 4 Информация за план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ  >>>тук>>>

Приложение № 6 Справка за разпределение на преходния остатък от 2017 г.  >>>тук>>>

Приложение № 7 Справка за разпределение на разходите за персонал  >>>тук>>>

Приложение № 12 Разпределения на субсидия по читалища  >>>тук>>>

Приложение № 17 Информация за общинския дълг  >>>тук>>>

Разчет за финансиране на капиталови разходи – Начален план >>>тук>>>

Разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти – Начален план >>>тук>>>

Справка замразени обекти >>>тук>>>

Решение № 184/ 30.01.2018 г. на Общински съвет-Ружинци >>>тук>>>

***************

Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния Финансов отчет на община Ружинци за 2016 г.  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Декември 2017 /10.01.2018 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Ноември 2017 /11.12.2017 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Октомври 2017 /10.11.2017 г./  –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.07.2017-31.09.2017 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Септември 2017 /10.10.2017 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Август 2017 /11.09.2017 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юли 2017 /10.08.2017 г./  –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.04.2017-30.06.2017 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Юни 2017 /10.07.2017 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Май 2017 /09.06.2017 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Април 2017 /10.05.2017 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Март 2017 /10.04.2017 г./  –  >>>тук>>>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета – /01.01.2017-31.03.2017 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Февруари 2017 /10.03.2017 г./  –  >>>тук>>>

Месечен отчет за изпълнение на бюджета – месец Януари 2017 /10.02.2017 г./ –  >>>тук>>>

***************

09.03.2017 г.

Бюджет на Община Ружинци за 2017 г. приет с Решение № 73/20.02.2017 г. на Общински съвет-Ружинци

Бюджет – Начален план по пълна ЕБК  >>>тук>>>

Приложение № 2 ПЛАН – ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения за 2017 г. >>>тук>>>

Приложение № 3 Справка за размера (ставката) на местните данъци за 2017 г към ФО-1 от 2017 г. >>>тук>>>

Приложение № 4 Информация за план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ към ФО-1 от 2017 г. >>>тук>>>

Приложение № 5 Справка за разпределение на преходния остататък към ФО-1 от 2017г. >>>тук>>>

Приложение № 10 Разпределения на субс по читалища към ФО-1 от 2017 г. >>>тук>>>

Приложение № 16 Проект на бюджет за 2017 г. по агрегирани показатели към ФО-1 от 2017 г. >>>тук>>>

Приложение № 17 Таблица за прогнозните парични потоци за периода 2017 – 2019 г към ФО-1 от 2017 г. >>>тук>>>

Разчет за финансиране на капиталови разходи – Начален план >>>тук>>>

Разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти – Начален план >>>тук>>>

Решение № 73/20.02.2017 г. на Общински съвет-Ружинци >>>тук>>>

 

*********

БЮДЖЕТ 2014

ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДИЙНОСТИ>>виж>>>

РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДИЙНОСТИ>>виж>>>

РАЗХОДИ МЕСТНИ ДИЙНОСТИ>>виж>>>

РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНЕ>>виж>>>

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ>>виж>>>

БЮДЖЕТ – ОУ РУЖИНЦИ>>виж>>>

БЮДЖЕТ – ОУ БЕЛО ПОЛЕ>>виж>>>

БЮДЖЕТ – СОУ ДРЕНОВЕЦ>>виж>>>

БЮДЖЕТ – ПГпоСС РУЖИНЦИ>>виж>>>

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 31.01.2014 г. >>виж>>>

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.02.2014 г. -28.02.2014 г. >>тук>>>

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА М. МАРТ 2014 >>тук>>>

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА М. АПРИЛ 2014 >>тук>>>

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА М. МАЙ 2014 >>тук>>>

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА М. ЮНИ 2014 >>тук>>>

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – І ТРИМЕСЕЧИЕ 2014 – >>тук>>>