ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУЖИНЦИ

Адрес: 3930 с. Ружинци, обл. Видин ул. „Георги Димитров” №31,

тел.: 09324/ 22 83, факс: 09324/ 26 04, 0887 796 191

e-mail:[email protected]

КМЕТ

Александър Иванов Александров – тел. 09324/ 22 83, моб. тел. 0878 664 666

ЗАМ. КМЕТ

Вергил Първанов Янкулов – тел. 09324/ 22 83, моб. тел. 0878 313 268

СЕКРЕТАР

Пламен Иванов Гацев – тел. 09324/ 22 83, моб. тел. 0884 704 933

СЧЕТОВОДСТВО-  09324/ 2312

Главен счетоводител – 0879 168368

Спец. „Данъчна дейност“ – 09324/ 2272 , 088 4704945

Спец. „Местни данъци и такси“ – 09324/ 2272 , 0879 168360

Гл. спец. „ГР и АПОН“ – 0884 704939

Гл. спец. „СС и общинска собственост“ – 0884 016462

Гл. спец. „ТУБЛ и КС“ – 0884 020925

Гл. инженер – 0878 313251

КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

КМЕТСТВО ДРЕНОВЕЦ

Надя Петрова Иванова – кмет – тел. 09323/ 26 77, моб. тел. 0885/ 453 906

КМЕТСТВО БЕЛО ПОЛЕ

Васко Иванов Иванов – кмет – тел. 09325/ 26 77, моб. тел. 0885/ 453 809

КМЕТСТВО ТОПОЛОВЕЦ

Сашко Илиев Здравков – кмет – тел. 09323/ 26 59, моб. тел. 0884/ 704 949

КМЕТСТВО ДИНКОВО

Георги Симеонов Дончев – кмет – тел. 09323/ 23 09, моб. тел. 0884/ 704 947

КМЕТСТВО ДРАЖИНЦИ

Велизар Петров Кирилов – кмет – тел. 09324/ 23 36, моб. тел. 0884/ 036 986

КМЕТСТВО ПЛЕШИВЕЦ

Тодор Георгиев Тодоров – кмет – тел. 09324/ 20 24, моб. тел. 0878/ 835 899

КМЕТСТВО ГЮРГИЧ

Иван Петров Петков – кмет – тел. 09324/ 21 39, моб. тел. 0878/ 817 065

КМЕТСТВО ЧЕРНО ПОЛЕ

Тодор Борисов Тодоров – кмет – тел. 09324/ 21 34, моб. тел. 0878/ 497 783