ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУЖИНЦИ

Адрес: 3930 с. Ружинци, обл. Видин ул. „Георги Димитров” №31,

тел.: 0887 796 191

e-mail:[email protected]

КМЕТ

Александър Иванов Александров –  тел. 0878 664 666

ЗАМ. КМЕТ

Димитър Славчев Петров – тел. 0876965599

Вергил Първанов Янкулов – тел. 0878 313 268

СЕКРЕТАР

Пламен Иванов Гацев –  тел. 0898 598 087

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор на дирекция, „Специализирана администрация“ – тел. 0884014832

Директор на дирекция, „Общинска администрация“ – тел. 0879169595

СЧЕТОВОДСТВО –  09324/ 2312

Главен счетоводител – 0879 168368

Спец. „Данъчна дейност“ – 09324/ 2272 , 088 4704945

Спец. „Местни данъци и такси“ – 09324/ 2272 , 0879 168360

Гл. спец. „ГР и АПОН“ – 0884 704939

Гл. спец. „СС и общинска собственост“ – 0884 016462

Гл. спец. „ТУБЛ и КС“ – 0884 020925

Гл. инженер – 0878 313251

КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

КМЕТСТВО ДРЕНОВЕЦ

Надя Петрова Иванова – кмет – моб. тел. 0885/ 453 906

КМЕТСТВО БЕЛО ПОЛЕ

Венцислав Стефанов Асенов – кмет –  моб. тел. 0889/ 664711

КМЕТСТВО ТОПОЛОВЕЦ

Мирослав Кимонов Младенов – кмет – моб. тел. 0878/ 460626

КМЕТСТВО ДИНКОВО

Георги Симеонов Дончев – кметски наместник – моб. тел. 0884/ 704 947

КМЕТСТВО ДРАЖИНЦИ

Кръстьо Ванчов Джонов – кмет – моб. тел. 0884/ 036986

КМЕТСТВО ПЛЕШИВЕЦ

Йорданка Димитрова Петрова – кмет – моб. тел. 0878/ 670519

КМЕТСТВО ГЮРГИЧ

Бойко Марков Младенов – кмет – моб. тел. 0878/ 444999

КМЕТСТВО ЧЕРНО ПОЛЕ

Тодор Борисов Тодоров – кмет – моб. тел. 0878/899908