ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Профил на купувача

СН - публично състезание проекти ПРСР 2014-2020


Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци”.

Срок за получаване на оферти: 29.01.2019 г. 17.00 часа.

Отваряне на офертите: 30.01.2019 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

Техническа спецификация  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Проект на договор за СН   >>тук>>>

Дата на публикуване: 03.01.2019 г.


Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.