ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обществени поръчки

„Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с ........

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част  от  напорен  водопровод  към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“ и упражняване на авторски надзор”.

Срок за получаване на оферти: 09.11.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 10.11.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

Обявлението публикувано в портала за обществени поръчки на Официален вестник на Европейски съюз/OB/S/ в базата данни на TED  >>>тук>>>    

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 05.10.2017 г.

 

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.11.2017 г.

 

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.