ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Профил на купувача

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

ОБЕКТ „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“

ПОКАНА >>>тук>>>

Приложения и образци

Приложение №1 Техническа спецификация >>>тук>>>

Приложение №2 КС за предвидените строително - монтажни дейности >>>тук>>>

Приложение №3 Образец на оферта >>>тук>>>

Срок за получаване на оферти: 12.07.2018 г. 17.00 часа.

Дата на публикуване: 05.07.2018 г.

ОБЕКТ „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“

ПОКАНА >>>тук>>>

Приложения и образци

Приложение №1 Техническа спецификация >>>тук>>>

Приложение №2 КС за предвидените строително - монтажни дейности >>>тук>>>

Приложение №3 Образец на оферта >>>тук>>>

Срок за получаване на оферти: 12.07.2018 г. 17.00 часа.

Дата на публикуване: 05.07.2018 г.

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.