ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обществени поръчки

Приготвяне и доставка на готова храна - топъл обяд в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“

 

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА - ТОПЪЛ ОБЯД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“.

Срок за получаване на оферти: 06.12.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 07.12.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>

Обявлението публикувано в порталът за обществени поръчки на Официален вестник на Европейския съюз, (OВ/S) в базата данни на TED (Tenders Electronic Daily)  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.11.2017 г.

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.