ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обществени поръчки

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

 ОБЕКТ «Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле и с. Ружинци в Община Ружинци» с два подобекти:

 1. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци.

 2. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци.

 ПОКАНА >>>тук>>>

 1. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци.

 - Приложение №1 - Техническа спецификация; Приложение №2 - КС за предвидените строително - монтажни дейности; Приложение №3 - Образец на оферта >>>тук>>>

 2. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци.

 - Приложение №1 -Техническа спецификация; Приложение №2 - КС за предвидените строително - монтажни дейности; Приложение №3 - Образец на оферта; Приложение №4 -Детайл на въздушник >>>тук>>>

  Срок за получаване на оферти: 30.05.2017 г. 17.00 часа.

  Дата на публикуване: 22.05.2017 г.

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.