ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Профил на купувача

Профил на купувача - Публична покана ID 9040600

Публична покана за провеждана процедура от общинаРужинци за избор на изпълнител за услуга с предмет "Изработване на технически проект „Реконструкция на общински път № VID2161 /І-1, Ружинци-Белотинци/ - Черно поле-Буковец”, община Ружинци, обл.Видин", публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040600.
Срок за получаване на оферти: 21.04.2015 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите: 22.04.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>>
Дата: 29.04.2015 г. - Протокол на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>
Дата: 10.06.2015 г. - Договор за изпълнение на поръчката - >>>тук>>>

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.