ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Профил на купувача

Профил на купувача - Публична покана ID 9041228

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „Основен ремонт тротоарна настилка в с.Дреновец-2”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9041228.

 

Срок за получаване на оферти: 12.05.2015 г. 17.00 часа;

 

Отваряне на офертите: 13.05.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>> 
Дата: 19.05.2015 г. - Протокол на комисия за оценка на офертите  >>>тук>>> 
Дата: 10.06.2015 г. - Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.