ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обществени поръчки

"ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН"

 

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН".

Срок за получаване на оферти: 12.04.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 13.04.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 09.03.2017 г.

 Дата на публикуване: 02.06.2017 г. - Протокол 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

 

 

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.