• e-mail: rujinci@abv.bg

    тел. 09324 2283, факс 09324 2604

  • 3930 с. Ружинци, обл. Видин

    ул. „Георги Димитров” № 31

  • Обяви и съобщения

Венцислав Томов Ванков – Председател

Димчо Методиев Младенов – Заместник председател

Милен Михайлов Викторов
Димитринка Кирилова Гергова
Розалин Милифонов Станев

Йордан Каменов Петков
Благой Гошов Славчев

Захарина Петрова Методиева
Ваньо Иванов Каменов

Илиян Витанов Илиев

Мариян Тодоров Спиров