ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Администрация

 
Инвестиционен профил на община Ружинци >>>тук>>>
 
Правилник за дейността на общински съвет за намаляване на риска от бедствия Ружинци >>>тук>>>
 
Заповед за определяне на състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Ружинци >>>тук>>> 
 
Правила за поведение и действие на населението при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на община Ружинци  >>>тук>>>
 
Информация по ЗДОИ
Лица от община Ружинци определени да отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, съгласно ЗДОИ и § 18 от ПР на ЗДОИ  >>>тук>>>
Списък на категориите информация по ЗДОИ >>>тук>>>
Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2017 г. >>>тук>>>
Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2018 г. >>>тук>>>
 
Сигнали и предложения, касаещи управлението на отпадаците може да подавате на тел. 09324/ 2283 и e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Правила за достъп до обществена информация в общинска администрация Ружинци >>>тук>>>
Етичен кодекс за поведение на служителите от общинска администрация Ружинци >>>тук>>>
Харта на клиента на община Ружинци >>>тук>>>
Правила за пропускателен режим в сградата на община Ружинци >>>тук>>>
Структура на Общинска администрация Ружинци >>>тук>>>
Устройствен правилник за организация и дейността на общинска администрация Ружинци >>>тук>>>
Стратегия за управление на риска в община Ружинци >>>тук>>>
Политика за поверителност и защита на личните данни в Община Ружинци  >>>тук>>>
Вътрешни правила за защита на личните данни в община Ружинци >>>тук>>>
Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в общинска администрация Ружинци /отм./ >>>тук>>>
Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Ружинци  >>>тук>>>
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в общинска администрация Ружинци >>>тук>>>
Административни услуги и анкетни карти за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Ружинци >>>тук>>>
Вътрешни правила за деловодната дейност в община Ружинци >>>тук>>>
 
Сигнали за корупционно поведение и нарушения извършвани от служители на Общинска администрация Ружинци  >>>тук>>>
Сигнали за конфликт на интереси за служители на Общинска администрация Ружинци >>>тук>>>
 
Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ
Списък на лица заемащи публична длъжност в Общинска администрация Ружинци подали декларации по чл. 12 от ЗУПКИ  >>>тук>>
 
Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ на лица заемащи публична длъжност в Общинска администрация Ружинци подали декларации по чл. 12 от ЗУПКИ  >>>тук>>
Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ на лица заемащи публична длъжност- кметове на община и кметства в Община Ружинци подали декларации по чл. 12 от ЗУПКИ  >>>тук>>
 
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в община Ружинци >>>тук>>>
Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ на лица заемащи публични длъжности в Общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.