Профил на купувача – Публична покана ID 9040016

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет ОР на път VID 1160 / ІІІ- 114, Дреновец- Ружинци/ – Бело поле и ОР на път VID 2163 / І – 1, Ружинци – Белотинци/ – Плешивец – /І- 1/”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040016.

Срок за получаване на оферти: 31.03.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 01.04.2015 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Дата: 20.03.2015 г.
Дата: 03.04.2015г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертитте >>>тук>>>
Дата: 23.04.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>