Профил на купувача – Публична покана ID 9051861

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за доставка с предмет „Закупуване на Багер товарач – втора употреба, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9051861

Срок за получаване на оферти: 12.04.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 13.04.2015 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Дата: 30.03.2016 г.

 Дата: 21.04.2016 г. – Протокол за оценка на офертите >>>тук>>>