Профил на купувача – Публична покана ID 9051859

 

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет ОР на път VID 2163 / І – 1, Ружинци – Белотинци/ – Плешивец – /І- 1/” от км. 2+900 до км. 5+500”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9051859.

Срок за получаване на оферти: 12.04.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 13.04.2015 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Дата: 30.03.2016 г.

 Дата: 13.05.2016 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>