Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин за зимния експлоатационен сезон 2016/2017 година.

 нов  Срок за получаване на оферти: 07.11.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 08.11.2016 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 25.10.2016 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9057802  >>тук>>>

Дата на публикуване: 25.10.2016 г.

 Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9058154 >>тук>>>

Дата на публикуване: 03.11.2016 г.

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.11.2016 г.

**************

Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.12.2016 г.