Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

 ОБЕКТ «Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле и с. Ружинци в Община Ружинци» с два подобекти:

 1. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци.

 2. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци.

 ПОКАНА >>>тук>>>

 1. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци.

 Приложение №1 – Техническа спецификация; Приложение №2 – КС за предвидените строително – монтажни дейности; Приложение №3 – Образец на оферта >>>тук>>>

 2. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци.

 – Приложение №1 -Техническа спецификация; Приложение №2 – КС за предвидените строително – монтажни дейности; Приложение №3 – Образец на оферта; Приложение №4 -Детайл на въздушник >>>тук>>>

  Срок за получаване на оферти: 30.05.2017 г. 17.00 часа.

  Дата на публикуване: 22.05.2017 г.

 

Протокол № 1/31.05.2017 г. /Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци/ на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол № 1/31.05.2017 г. /Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци/ на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение № 337/ 31.05.2017 г. за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Решение № 338/ 31.05.2017 г. за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Подадени оферти:

 Оферти „Класико проект” ЕООД >>>тук>>>

 Оферти „Райкомерс Конструкшън” ЕАД >>>тук>>>

 Оферти „Планекс” ООД >>>тук>>>