• e-mail: rujinci@abv.bg

    тел. 09324 2283, факс 09324 2604

  • 3930 с. Ружинци, обл. Видин

    ул. „Георги Димитров” № 31

  • Обяви и съобщения

Вътрешни правила по чл. 244, ал. 1 от ЗОП

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Ружинци  >>>тук>>>