Вътрешни правила по чл. 244, ал. 1 от ЗОП

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Ружинци  >>>тук>>>