Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

„Доставка чрез стокова борса на твърди и течни горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2019-2020 г.“

Информация за преписката в АОП: >>>тук>>>

Решение № 781/ 26.09.2019 г. за откриване на процедурата  >>>тук>>>

Дата: 26.09.2019 г.

********************************

Борсов договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС/OB/S/ в базата данни на TED  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 07.11.2019 г.

********************************

Обявление за приключване на договор  – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.10.2020 г.