Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП – доставка и монтаж на водогреен котел за пелети

Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на водогреен котел за пелети за Детска градина с.Ружинци, с настоящото каним всички заинтересовани лица, имащи интерес да предоставят оферта.

ПОКАНА >>>тук>>>

Приложение- образец на оферта >>>тук>>>

Срок за получаване на оферти: 06.11.2019 г. 17.00 часа.

Дата на публикуване: 01.11.2019 г.

**************************

Протокол по чл. 44 на комисия >>>тук>>>

Оферти >>>тук>>>

Дата: 08.11.2019 г.