Община Ружинци изпълнява проект “Предоставяне на услуги по осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се лица в условия на пандемията от COVID-19 на територията на Община Ружинци“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Име на операцията: ОПЕРАЦИЯ „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

Име на бенефициента: ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Начало:   11.01.2021 г.                                                

Край:       27.04.2021 г.

Стойност: 112 860.00 лв.  

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА НА 500 ЛИЦА ОТ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Конкретни цели на операцията:

Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

 Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ BG05FMOP001-5.001 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ФЕПНЛ