19 младежи започват работа в община Ружинци по програма „Нови възможности за младежка заетост“

Нови 19 младежи от община Ружинци започват работа по програма „Нови възможности за младежка заетост“ в Ружинци  – 7, Дреновец – 4, Черно поле – 2 , Гюргич -2  и Бело поле- 4. Те започват работа на 1 юли до 31 декември на 8 часа. На тях са им възложени различни задачи: портиери – 6 лица, общи работници – 4, пазачи невъоръжена охрана – 3 и в помощ на общинската администрация – 6 лица, за които ще се грижат наставници.