Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“