Информация по ЗДОИ

Правила за достъп до обществена информация в общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Лица от община Ружинци определени да отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, съгласно ЗДОИ и § 18 от ПР на ЗДОИ  >>>тук>>>

Списък на категориите информация по ЗДОИ >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2017 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2018 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2019 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2020 г. >>>тук>>>