ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ДАТА 02.10.2022 Г.

21.09.2022 г. – Списък на заличените лица от избирателните списъци    >>>тук>>>

19.09.2022 г. – Заповед за определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или друго увреждане  >>>тук>>>

16.09.2022 г. – Заповед за гласуване с подвижна избирателна кутия   >>>тук>>>

13.09.2022 г. – Заповед за образуване на избирателна секция в ДСХ с ОЛБ- с.Дреновец >>>тук>>>

31.08.2022 г. – Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали >>>тук>>>

18.08.2022 г. – ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК в община Ружинци за гласуване в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) >>>тук>>>

17.08.2022 г. – ПОКАНА до партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Ружинци за провеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г. >>>тук>>>

09.08.2022 г. – Заповед за образуване на избирателни секции >>>тук>>>

09.08.2022 г. – Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци >>>тук>>>