Публични регистри

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ на лица заемащи публични длъжности в Общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Регистър на търговските дружества с общинско участие  >>>тук>>>

Регистър общински имоти  >>>тук>>>

Регистър продадени общински имоти  >>>тук>>>