ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Общински съвет

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 25.09.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

 

***********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 121 до № 125 >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 23.08.2017 г. от 11.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.08.2017 г.

****************************************************

Решениe Общински съвет Ружинци № 120  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.07.2017 г. от 08.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.07.2017 г.

****************************************************

Решениe Общински съвет Ружинци № 119  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 21.07.2017 г. от 09.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.07.2017 г.

***************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 113 до № 118  >>>тук>>>

Извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 13.07.2017 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ОбС  >>>покана - тук>>>

**************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 111 до № 112  >>>тук>>>

Извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 04.07.2017 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала на ОбС  >>>покана - тук>>>

**************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 102 до № 110  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.06.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

 Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

***************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 93 до № 101  >>>тук>>>

Извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 26.06.2017 г. от 9,00 ч. в Заседателна зала на ОбС  >>>покана - тук>>>

***************************************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 86 до № 92  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 12.05.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

 Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

 

Дата на публикуване: 05.05.2017 г.

 

***************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 81 до № 85  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 06.04.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>

Дата на публикуване: 30.03.2017 г.

 

********************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 76 до № 80  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 09.03.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 02.03.2017 г.

 

***************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 73 до № 75  >>>тук>>>

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.02.2017 г. от 13.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.02.2017 г.

**************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 57 до № 72  >>>тук>>>  

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 13.02.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

*****************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 49 до № 56  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.01.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дата на публикуване: 18.01.2017 г

*************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 38 до № 48  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.12.2016 г. от 08,30 ч. в Заседателна зала на ОбС   >>>тук>>> 

Дата на публикуване: 23.12.2016 г.

****************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 31 до № 37  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.12.2016 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 05.12.2016 г. от 13,30 ч. в Заседателна зала на ОбС   >>>тук>>> 

Дата на публикуване: 02.12.2016 г.

**************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 2 до № 30  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 07.11.2016 г. от 09,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.11.2016 г.

**************** 

Решения на Общински съвет Ружинци от № 517 до № 528  >>>тук>>>

 *************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 09.09.2016 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 07.09.2016 г.

 

*********

Решения на Общински съвет Ружинци от № 495 до № 516  >>>тук>>>

************** 

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 16.08.2016 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 16.08.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 16.08.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 16.08.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2016 г.

 *****************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 492 до № 494  >>>тук>>>

*************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.06.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.06.2016 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.06.2016 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 29.06.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.06.2016 г.

Решения на Общински съвет Ружинци от № 479 до № 491  >>>тук>>>

 ********

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 02.06.2016 г. от 13,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 02.06.2016 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 02.06.2016 г. от 10,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 02.06.2016 г. от 09,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 30.05.2016 г.

Решения на Общински съвет Ружинци от № 452 до № 478  >>>тук>>>

 *******

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 03.05.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 03.05.2016 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 03.05.2016 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 03.05.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 28.04.2016 г.

Решения на Общински съвет Ружинци от № 441 до № 451  >>>тук>>>

  ****

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 07.04.2016 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.04.2016 г. 

Решения на Общински съвет Ружинци от № 435 до № 440  >>>тук>>>

***

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.03.2016 г. от 10,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.03.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.03.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 14.03.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.03.2016 г.

 ***********************************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 19.02.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 19.02.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 19.02.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 19.02.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.02.2016 г.

 *************************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.01.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.01.2015 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.01.2015 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 14.01.2015 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.01.2016 г.

  **************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.12.2015 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.12.2015 г. от 08,00 ч. >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.12.2015 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 29.12.2015 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

 Дата на публикуване: 23.12.2015 г.

  *****

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.12.2015 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.12.2015 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.12.2015 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 14.12.2015 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.12.2015 г.

 ******

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 04.12.2015 г. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.12.2015 г.

*********

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 23.11.2015 г. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.11.2015 г.

 

*************************************************************************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 59 до № 67  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 57 до № 58  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 43 до № 56  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 36 до № 42  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 28 до № 35  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 20 до № 27  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 16 до № 19  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 2 до № 15  >>>тук>>>

Решени на Общински съвет Ружинци № 1  >>>тук>>>

 ***************************************************************************************

Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ на общински съветници в Общински съвет Ружинци   >>>тук>>>

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.