ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Общински съвет

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУЖИНЦИ

 Адрес: 3930 с. Ружинци, обл.Видин ул. „Георги Димитров” № 31,

 тел. 0876 964 666


Илиян Витанов Илиев - Председател

Димчо Методиев Младенов Заместник председател

Мариян Тодоров Спиров Заместник председател

Милен Михайлов Викторов
Димитринка Кирилова Гергова
Розалин Милифонов Станев

Йордан Каменов Петков
Благой Гошов Славчев

Захарина Петрова Методиева
Ваньо Иванов Каменов

Венцислав Томов Ванков

 

************************************************************************** 

Решение Общински съвет Ружинци № 216  >>>тук>>>

************

Решения Общински съвет Ружинци от № 204 до № 215  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.03.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.03.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.03.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.03.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.03.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.03.2018 г.

*******************************

 

Решения Общински съвет Ружинци от № 195 до № 203  >>>тук>>> 

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 26.02.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 26.02.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 26.02.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 26.02.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 26.02.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 19.02.2018 г.

************

Решения Общински съвет Ружинци от № 179 до № 194  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.01.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.01.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.01.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.01.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.01.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.01.2018 г.

*******************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 177 до № 178  >>>тук>>> 

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 11.01.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.01.2018 г.

 

*******************

Решения Общински съвет Ружинци от № 172 до № 176  >>>тук>>>

 

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.12.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 20.12.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 20.12.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 20.12.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 20.12.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.12.2017 г.

*******************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 170 до № 171  >>>тук>>>

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 11.12.2017 г. от 09.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 06.12.2017 г. 

********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 157 до № 169 >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.11.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.11.2017 г. от 09,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.11.2017 г. от 09,30 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.11.2017 г. от 09,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.11.2017 г. от 09,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 22.11.2017 г. 

***************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 149 до № 156 >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.10.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 27.10.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 27.10.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 27.10.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 27.10.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

  *****************

Решения Общински съвет Ружинци от № 126 до № 148 >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 25.09.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

 

***********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 121 до № 125 >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 23.08.2017 г. от 11.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.08.2017 г.

****************************************************

Решениe Общински съвет Ружинци № 120  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.07.2017 г. от 08.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.07.2017 г.

****************************************************

Решениe Общински съвет Ружинци № 119  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 21.07.2017 г. от 09.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.07.2017 г.

***************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 113 до № 118  >>>тук>>>

Извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 13.07.2017 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ОбС  >>>покана - тук>>>

**************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 111 до № 112  >>>тук>>>

Извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 04.07.2017 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала на ОбС  >>>покана - тук>>>

**************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 102 до № 110  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.06.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

 Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

***************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 93 до № 101  >>>тук>>>

Извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 26.06.2017 г. от 9,00 ч. в Заседателна зала на ОбС  >>>покана - тук>>>

***************************************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 86 до № 92  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 12.05.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

 Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

 

Дата на публикуване: 05.05.2017 г.

 

***************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 81 до № 85  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 06.04.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>

Дата на публикуване: 30.03.2017 г.

 

********************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 76 до № 80  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 09.03.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 02.03.2017 г.

 

***************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 73 до № 75  >>>тук>>>

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.02.2017 г. от 13.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.02.2017 г.

**************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 57 до № 72  >>>тук>>>  

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 13.02.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

*****************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 49 до № 56  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.01.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дата на публикуване: 18.01.2017 г

*************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 38 до № 48  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.12.2016 г. от 08,30 ч. в Заседателна зала на ОбС   >>>тук>>> 

Дата на публикуване: 23.12.2016 г.

****************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 31 до № 37  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.12.2016 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 05.12.2016 г. от 13,30 ч. в Заседателна зала на ОбС   >>>тук>>> 

Дата на публикуване: 02.12.2016 г.

**************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 2 до № 30  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 07.11.2016 г. от 09,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.11.2016 г.

**************** 

Решения на Общински съвет Ружинци от № 517 до № 528  >>>тук>>>

 *************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 09.09.2016 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 07.09.2016 г.

 

*********

Решения на Общински съвет Ружинци от № 495 до № 516  >>>тук>>>

************** 

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 16.08.2016 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 16.08.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 16.08.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 16.08.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2016 г.

 *****************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 492 до № 494  >>>тук>>>

*************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.06.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.06.2016 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.06.2016 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 29.06.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.06.2016 г.

Решения на Общински съвет Ружинци от № 479 до № 491  >>>тук>>>

 ********

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 02.06.2016 г. от 13,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 02.06.2016 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 02.06.2016 г. от 10,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 02.06.2016 г. от 09,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 30.05.2016 г.

Решения на Общински съвет Ружинци от № 452 до № 478  >>>тук>>>

 *******

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 03.05.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 03.05.2016 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 03.05.2016 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 03.05.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 28.04.2016 г.

Решения на Общински съвет Ружинци от № 441 до № 451  >>>тук>>>

  ****

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 07.04.2016 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.04.2016 г. 

Решения на Общински съвет Ружинци от № 435 до № 440  >>>тук>>>

***

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.03.2016 г. от 10,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.03.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.03.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 14.03.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.03.2016 г.

 ***********************************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 19.02.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 19.02.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 19.02.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 19.02.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.02.2016 г.

 *************************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.01.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.01.2015 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.01.2015 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 14.01.2015 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.01.2016 г.

  **************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.12.2015 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.12.2015 г. от 08,00 ч. >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.12.2015 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 29.12.2015 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

 Дата на публикуване: 23.12.2015 г.

  *****

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.12.2015 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.12.2015 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.12.2015 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 14.12.2015 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.12.2015 г.

 ******

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 04.12.2015 г. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.12.2015 г.

*********

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 23.11.2015 г. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.11.2015 г.

 

*************************************************************************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 59 до № 67  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 57 до № 58  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 43 до № 56  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 36 до № 42  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 28 до № 35  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 20 до № 27  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 16 до № 19  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 2 до № 15  >>>тук>>>

Решени на Общински съвет Ружинци № 1  >>>тук>>>

 ***************************************************************************************

Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ на общински съветници в Общински съвет Ружинци   >>>тук>>>

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.