АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

  

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

 Адрес: 3930, с. Ружинци, обл.Видин, ул. „Георги Димитров” № 31

тел. 0878 664 666, факс 09324/ 26 04, e-mail: [email protected]