Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности

ДОГОВОР № 05/313/00127 от 19.11.2012 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

Проект „Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Ружинци”

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА РУЖИНЦИ

с.Ружинци 3930, ул.”Георги Димитров” №31 , тел.: 09324/ 22 83 факс: 09324 21 83, [email protected]

Изложба на местното етнографско наследство и природните забележителности на община Ружинци може да видите >>>тук>>>

Уикенд в Северозапада

198x168_banner_21

ЧИТАЛИЩА

Читалище “Христо Ботев – 1898” – с. Ружинци

3930 с. Ружинци, ул. “Георги Димитров” № 33

Читалище “Христо Ботев – 1926” – с. Дреновец

3920, с. Дреновец, ул. “Георги Димитров” № 121

тел. 0879/ 168 369

Читалище “Здравец – 2007”· – с. Дреновец

3920, с. Дреновец, ул. “Георги Димитров” № 29

тел. 0879/ 168 367

Читалище “Искра – 2007” – с. Бело поле

3961, с. Бело поле, ул. “Живко Пуев” № 85

Читалище “Славяна – 2007”– с. Плешивец

3931, с. Плешивец

Читалище “Просвета – 1927” – с. Гюргич

3932, с. Гюргич, ул. “Георги Димитров” № 25

тел. 0879/ 168 364