Културното мероприятие – възстановка на римския  пролетен фестивал FLORALIA, посветен на богинята Флора, който ще се проведе на 12.05.2024 г. в село Дреновец

Подробна информация за мероприятието може да видите  >>>тук>>>

***

ЧИТАЛИЩА

Читалище “Христо Ботев – 1898” – с. Ружинци

3930 с. Ружинци, ул. “Георги Димитров” № 33

Читалище “Христо Ботев – 1926” – с. Дреновец

3920, с. Дреновец, ул. “Георги Димитров” № 121

тел. 0879/ 168 369

Читалище “Здравец – 2007”· – с. Дреновец

3920, с. Дреновец, ул. “Георги Димитров” № 29

тел. 0879/ 168 367

Читалище “Искра – 2007” – с. Бело поле

3961, с. Бело поле, ул. “Живко Пуев” № 85

Читалище “Славяна – 2007”– с. Плешивец

3931, с. Плешивец

Читалище “Просвета – 1927” – с. Гюргич

3932, с. Гюргич, ул. “Георги Димитров” № 25

тел. 0879/ 168 364