Профил на купувача – Публична покана ID 9042602

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „ОР на сграда общинска собствоност – Читалище „Здравец”, с.Дреновец-2”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9042602.

 

Срок за получаване на оферти: 18.06.2015 г. 17.00 часа;

 

Отваряне на офертите: 22.06.2015г. от 14:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>  

Дата: 26.06.2015 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>  

Дата: 30.07.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>