Профил на купувача – Публична покана ID 9040600

Публична покана за провеждана процедура от общинаРужинци за избор на изпълнител за услуга с предмет „Изработване на технически проект „Реконструкция на общински път № VID2161 /І-1, Ружинци-Белотинци/ – Черно поле-Буковец”, община Ружинци, обл.Видин“, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040600.

Срок за получаване на оферти: 21.04.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 22.04.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>>
Дата: 29.04.2015 г. – Протокол на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>
Дата: 10.06.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката – >>>тук>>>