Профил на купувача – Публична покана ID 9045819

 

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за доставка с предмет „Доставка на твърди горива /донбаски въглища- марка „Дом”, въглища брикети и дърва за огрев/ за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2015-2016 г.“, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9045819.

Срок за получаване на оферти: 23.09.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 24.09.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>

Дата: 28.09.2015 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>  

Дата: 10.11.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>