Профил на купувача – Публична покана ID 9052240

 

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с„ОР на покрив на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9052240

Срок за получаване на оферти: 19.04.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 20.04.2015 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Приложение – КСС /excel/ >>тук>>>

Дата: 07.04.2016 г.

Дата: 20.05.2016 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>