Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

ОБЕКТ «Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле и с. Ружинци в Община Ружинци» с два подобекти:

1. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци.

2. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци.

ПОКАНА >>>тук>>>

1. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци.

Приложение №1 – Техническа спецификация; Приложение №2 – КС за предвидените строително – монтажни дейности; Приложение №3 – Образец на оферта >>>тук>>>

2. Подобект: Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци.

– Приложение №1 -Техническа спецификация; Приложение №2 – КС за предвидените строително – монтажни дейности; Приложение №3 – Образец на оферта; Приложение №4 -Детайл на въздушник >>>тук>>>

Срок за получаване на оферти: 09.03.2017 г. 17.00 часа.

Дата на публикуване: 28.02.2017 г.

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол № 2 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение № 1 за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Решение № 2 за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Подадени оферти >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.03.2017 г.