“Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин за периода 2017г.-2018г.”

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин за периода 2017г.-2018г..

Срок за получаване на оферти: 09.11.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 10.11.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 01.11.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9069871 >>тук>>>

Дата на публикуване: 01.11.2017 г.

Удължаване на срока за получаване на оферти до 17,00 ч. на 14.11.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9070196 >>тук>>>

Дата на публикуване: 10.11.2017 г.

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.11.2017 г.

 *********

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.11.2017 г.