Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП – изготвяне на работен проект за Рекултивация на общинско сметище за неопасни отпадъци в с.Ружинци

Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за Рекултивация на общинско сметище за неопасни отпадъци в с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин“, с настоящото каним всички заинтересовани лица, имащи интерес да предоставят оферта.

ПОКАНА >>>тук>>>

Приложения- техническо задание и образец на оферта >>>тук>>>

Срок за получаване на оферти: 19.11.2019 г. 17.00 часа.

Дата на публикуване: 14.11.2019 г.

****************

Протокол по чл. 44 на комисия >>>тук>>>

Оферти >>>тук>>>

Дата: 21.11.2019 г.