Р – РУЖА ЕООД

Предмет на дейност на фирмата

Селскостопанска дейност, включително и съвместна, външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за промишлено и лично потребление, разрешени от закона; разкриване на собствени търговски обекти; производство на стоки с цел продажба; предприемаческа дейност; консултантска дейност; изготвяне на инвестиционни проекти; представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена от действащото законодателство, като дейността на дружеството ще се извършва в страната и чужбина

Данни на фирмата

Име: Р – РУЖА ЕООД

ЕИК: 205592928

Управител: Миглена Костова

Тел: 0879 44 09 29

Адрес: област Видин, Община Ружинци, с. Ружинци, пк: 3930, ул. Георги Димитров №31

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ