Проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с.Бело поле и с.Ружинци в Община Ружинци”