Проект „Грижа в дома в Община Ружинци“

ПОКАНА

за пресконференция

по проект „Грижа в дома в Община Ружинци“

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнение на договор № BG05SFPR002-2.001-0079-C01 по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Ви каня на пресконференция, която ще се проведе  на  22 юни 2023 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Заседателната зала на третия етаж в сградата на Общинска администрация Ружинци, с адрес с. Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 31.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на община Ружинци