ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 09.06.2024 Г.

23.05.2024 г. – Заповед за гласуване с подвижна избирателна кутия   >>>тук>>>

16.05.2024 г. – Заповед за образуване на избирателна секция в ДСХ с ОЛБ- с.Дреновец >>>тук>>>

02.05.2024 г. – Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали >>>тук>>>

24.04.2024 г. – ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК в община Ружинци за гласуване в изборите за Народно събрание на дата 09.06.2024 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) >>>тук>>>

24.04.2024 г. – ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК в община Ружинци за гласуване в изборите за членове на Европейски парламент на дата 09.06.2024 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) >>>тук>>>

24.04.2024 г. – ПОКАНА до партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Ружинци за провеждане на избори за членове на Европейски парламент и избори за Народно събрание на дата 09.06.2024 г. >>>тук>>>

16.04.2024 г. – Заповед за образуване на избирателни секции >>>тук>>>

16.04.2024 г. – Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци >>>тук>>>