Профил на купувача – Публична покана ID 9041868

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „ОР покрив на общински пазар с.Ружинци и ОР на покрив на сграда общинска собственост – Кметство Дражинци”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9041868.

Срок за получаване на оферти: 28.05.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 29.05.2015г. от 14:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>> 
Дата: 05.06.2015 г. – Протокол на тръжна камисия за оценка на офертите >>>тук>>>
Дата: 03.07.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>